Twoje bezpieczeństwo jest dla nas sprawą priorytetową zarówno przy projektowaniu, jak i produkcji biokominków KAMA fire. Są one zasadniczo bardzo bezpieczne w użytkowaniu, jednak z uwagi na występowanie otwartego ognia oraz stosowanie jako paliwa łatwopalnej cieczy może pojawić się potencjalne zagrożenie. Aby go uniknąć należy ściśle przestrzegać poniższych reguł:
 • Używaj tylko paliwa przeznaczonego do biokominków. Stosowanie w zastępstwie lub mieszanie z właściwym paliwem innych płynów - jak benzyna, nafta, rozpałka do grilla, olej do lampek i innych jest surowo zabronione i może spowodować pożar lub poparzenia ciała.
 • Paliwo do biokominków jest łatwopalne. Przechowuj je w bezpiecznym miejscu – z dala od ognia, źródeł ciepła oraz iskier. Zabezpiecz pojemniki przed zgnieceniem lub przedziurawieniem. Chroń je przed dostępem dzieci. Po użyciu zawsze zakręcaj pojemnik.
 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, upewnij się, czy wszystko dobrze zrozumiałeś i stosuj się do jej wskazówek. W razie wątpliwości skontaktuj się z nami lub dystrybutorem i wyjaśnij wszelkie niejasności.
 • Zadbaj o to, aby wszystkie osoby mogące mieć okazję obsługiwać biokominek również zapoznały się, zrozumiały i umiały stosować zasady jego obsługi.
 • Nie pozwalaj obsługiwać paleniska dzieciom oraz osobom o ograniczonej sprawności psychicznej lub fizycznej.
 • Zawsze ustawiaj biokominek na stabilnym, płaskim i poziomym podłożu. Przy użytkowaniu w miejscach komercyjnych lub publicznych można dodatkowo zastosować obciążenie w postaci na przykład worków z piaskiem umieszczonych wewnątrz korpusu lub też wody nalanej bezpośrednio lub do pojemników. Zwiększy to stabilność i zmniejszy możliwość przewrócenia.
 • Jeśli chcesz przenieść lub przesunąć biokominek w inne miejsce, wcześniej go zgaś.
 • Nigdy nie pozostawiaj palącego się biokominka bez nadzoru lub tylko z dziećmi.
 • Odległość paleniska od łatwopalnych przedmiotów w jego otoczeniu powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Odległość ta powinna być zachowana cały czas i w każdych warunkach. Zwróć uwagę na firanki, które poruszane przez wiatr mogą się znaleźć w zasięgu płomienia oraz na inne podobne sytuacje.
 • Nigdy nie dolewaj paliwa do płonącego paleniska – płomień może przeskoczyć na pojemnik z paliwem i spowodować pożar lub poparzenia.
 • Zanim nalejesz paliwo, poczekaj aż palenisko ostygnie – podgrzane paliwo łatwo paruje i przy próbie zapalania może nastąpić gwałtowne spalenie jego oparów.
 • Nigdy nie nalewaj paliwa ponad maksymalny poziom i uważaj, aby nie rozlać paliwa poza paleniskiem. Rozlane paliwo należy wytrzeć zanim przystąpimy do zapalania.
 • Nie umieszczaj jakichkolwiek przedmiotów na szklanym cylindrze, nie próbuj gotować lub podgrzewać wody ani potraw.
 • Nie pal tytoniu podczas czynności z paliwem, ani nie bądź pod wpływem alkoholu lub innych środków ograniczających sprawność fizyczną lub umysłową.
 • Bądź świadomy, gdzie w pobliżu znajdują się środki gaśnicze i jak ich używać w razie pożaru. Biopaliwa nie wolno gasić wodą, gdyż jest od niej lżejszy i wypłynie na wierzch. Najlepszy do tego celu jest koc gaśniczy lub gaśnica proszkowa.
 • Do zapalania używaj tylko zapalarki lub długich zapałek.
 • Po zgaszeniu płomienia jeszcze przez pewien czas temperatura paleniska jest na tyle wysoka, że przy dotknięciu może spowodować poparzenia.
 • Przy użytkowaniu wszystkich biokominków (także produkcji KAMA fire) wewnątrz pomieszczeń, należy zapewnić właściwą wentylację. Podczas spalania pobierany jest z powietrza tlen, a wydzielany dwutlenek węgla. Zwykle wystarczy odpowiednio duża kubatura pomieszczenia i standardowa wentylacja. Dodatkowo powinno się uchylić lub otworzyć okno. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z objawów: bólu lub zawrotów głowy, uczucia senności, duszności, oszołomienia lub innych budzących niepokój, należy zgasić palenisko i wywietrzyć pomieszczenie - być może wentylacja nie była wystarczająca.
Warszawa, ul. Wólczyńska 20822 817 95 55,   22 817 95 54,   22 462 32 68info@kamafire.com